keren 1

קרן שמש

זו המראה החדשה שקרן הזמינה. קוראים לה ׳קרן שמש׳.
יש בה בערך 300 פלסטיקים וצעצועים ממוחזרים, יש בה זריחה, שעון ל׳דה טיים׳, טום וג׳רי מבסוטים כי זו הברכה לשלום וחברות, יש בה ילדים מחוייכים, צהוב וזהב לבלונד ההורס שלה, לבבות, לבבות ועוד לבבות, 5 לחמסה עליה ושש למזל, מחדד של פעם וחרב נסתרת (כי היא חוד החנית), שטרות של דולרים ומטבעות של זהב לאשת הכספים והמון חיוכים לקרן באהבה על הפרגון התמידי.

.