web332333

סדנת מראות צעצועים לחמישים חיילות חיל החינוך

כל כך רחוק וכל כך שווה!!
עד ירוחם נסענו כדי לעשות שמח לחמישים חיילות חיל החינוך שסיימו מסלול (-:

תודה לאלה שהצטרפו, שחצו איתי חצי מדינה ועזרו: אילנה טרדונסקי לוי, לאופיר דהאן ולאיה ורוני שלי שאיתי בכל הטוב הזה.
אושר פשוט אושר!


web-88

Save

Save

Save

Save