meg first

מגלגלים

מגלגלים היה קונספט בזק אחרי שהקפאתי את 'הקרחון'.
זו היתה הצעה חלופית, שהצגתי לעירית תל אביב, למיצג חברתי-תל אביבי שעוסק בבבחירה שבין הבלתי אפשרי לאפשרי וביצירת מציאות חדשה!
ההשראה היתה של פסל 'התרוממות' של מנשה קדישמן מכיכר הבימה והאירוע שבו כל זה אמור היה להתקיים הוא מסיבת לילה לבן בתל אביב.
ההצעה אושרה ואפילו קדישמן התרגש!!!

 

התרוממות. הפסל של מנשה קדימשן בכיכר הבימה
התרוממות. הפסל של מנשה קדימשן בכיכר הבימה

 

המיצג היה שלושה עיגולים חלודים שבוחרים לקום ולעשות!
הם יוצאים מכיכר הבימה לסיבוב בעיר, מתגלגלים ברחובות תל אביב עד שמגיעים למסיבה, אז הם משילים את שכבת החלודה ונחשפים כגופי תאורה צבעוניים ומחוייכים מסונכרנים לקצב ולסאונד.

הגלגלים הם אנחנו, שהופכים תנועה קטנה לשינוי גדול, שבוחרים לעשות ולהשפיע, להאיר בצבע ושמחה.
רוצים לצחוק! להתגלגל מצחוק!

על אף שאושר וקודם ולמרות שנוצרו שיתופי פעולה נהדרים – הפרוייקט הוקפא.

++ לחצו כאן כדי לראות הדמייה אקטיבית של המיצג

 

הדמיית המיצג כפי שתוכנן להתקיים ברחבי תל אביב. בתמונה - מגלגלים על גשר הירקון
הדמיית המיצג כפי שתוכנן להתקיים ברחבי תל אביב. בתמונה – מגלגלים על גשר הירקון

 

מגלגלים, אחרי בכיכר רבין בערב מסיבת לילה לבן, אחרי שהשילו את החלודה והפכו לגופי תאורה מחוייכים וצבעוניים
מגלגלים, אחרי בכיכר רבין בערב מסיבת לילה לבן, אחרי שהשילו את החלודה והפכו לגופי תאורה מחוייכים וצבעוניים

 

המכתב ששלח אליי מנשה קדישמן אחרי שביקשתי אישור להשתמש בפסל כהשראה למיצג
המכתב ששלח אליי מנשה קדישמן אחרי שביקשתי אישור להשתמש בפסל כהשראה למיצג