alon7

טוטמים מגרוטאות

פנו אליי ממועצה איזורית אלונה ומהמחלקה לאיכות הסביבה וביקשו שאעשה פעילות לקיץ – שלט קטן עם הילדים למרכזי המחזור בעמיקם, אביאל וגבעת נילי.
אבל אני חושבת גדול אז הצעתי שנעצב פסלים שהם גם שלטים מגרוטאות.
הרעיון היה לעצב טוטם לכל אחד משלושת הישובים שייצג משהו מהערכים של קהילת אלונה, כך שבעזרת הילדים והגרוטאות שנאסוף מהסביבה נוכל לגעת ולתעד משהו מהתרבות המקומית.

זו היתה הסקיצה הראשונה:

alon60

 

ההצעה אושרה ויצאנו לדרך.

אספנו המון – צינורות השקיה מהגינה, מחברי צינורות מהשדות של החקלאים, מיכלי פלסטיק ישנים שהיו באוטובוסים הצהובים של אלונה, שלט תנועה פגום, כדורגל מפונצ׳ר מבית ספר וכדורסל מרוט שנמצא מאחורי אולם הספורט. אספנו גם מיכלי צבע ריקים שעמדו ליד הפח באביאל, את הבוסטר של תומר, את האופנוע המיתולוגי של משפחת רוזנצוויג והמון המון פקקים צבעוניים מפלסטיק שהוצאנו מכלובי המחזור.
יחד מיינו, קדחנו, השלחנו את הפלסטיקים על הצינורות והתחלנו לפסל.

 

alon4

alon67

 

את הגרוטאות ציפינו ברשתות ברזל, יוטה ובטון לבן.
עבדנו יחד זהירים וטבולים בתוך אמבטיות מלט. עטפנו, ליטפנו וכיסינו בעדינות את החפצים עד שהתייצבו וכוסו בבטון לבן.

 

alon006

alon6

alon007

alon008

alon009

וככה, במטע הזיתים, בין עיזים לאלפקות עיצבנו את הפסלים, אח״כ צבענו והברגנו פקקים צבעוניים לקישוט:

alon002

alon005

alon20

alon19

 

הכנו שבלונות לריסוס גרפיטי, כי בעצם אלה פסלים ושלטים למרכזי המחזור

 

alon35

alon66

 

ואז כשהכל היה חזק ויבש ומוכן הובלנו והצבנו אותם – אחד בעמיקם, אחד באביאל ואחד בגבעת נילי.

 

alon73

alon72

רוצים גם?

מוזמנים ליצור קשר לפרטים ולתאום.

מצורף קובץ להורדה:

totem – print

 

Save